Migration Inc.

Diensten

Met onze kennis en ervaring bieden wij workshops, trainingen, advies en diverse diensten rondom integratievraagstukken. We werken samen met gemeenten, maatschappelijke instellingen en diverse welzijnsorganisaties. Ook bieden wij ondersteuning aan migranten zelf voor een soepele integratie en een goede – liefst volledige – zelfredzaamheid. Onze aanpak is vanuit gelijkwaardigheid, cultuursensitief werken en met een parallelle benadering - gericht op zowel migranten als de professionals.

Trainingen voor vluchtelingen & migranten

Wij bieden trainingen en voorlichting op maat voor vluchtelingen en migranten over diverse onderwerpen die van belang zijn voor een succesvolle integratie:

Diensten voor professionals & vrijwilligers

De verschillen en overeenkomsten van de 'Ik'- en 'Wij'-culturen worden vaak uitgediept in onze workshops. Wij bieden inzichten in en handvatten voor interculturele communicatie en cultuursensitiefwerken voor diverse professionals die met en voor migranten werken. Ons aanbod is op maat gemaakt voor (zorg)professionals, gemeentelijke medewerkers, handhavers, jeugdzorg, docenten, (taal)vrijwilligers en werkgevers. Zij kunnen bij ons terecht voor:

Consultancy & belangenbehartiging

Migration-Inc. adviseert beleidsmakers van verschillende overheidsinstanties, NGO’s en onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van inclusief beleid - op gebieden van inburgering en integratie, toegang tot zorg, onderwijs en arbeidsparticipatie. Wij kunnen het persectief van de nieuwkomers en migranten inbrengen en vanuit hier meedenken en adviseren.

Sleutelpersonen

Wij zien een sleutelpersoon als een bruggenbouwer die vanuit eigen culturele achtergrond, kennis en ervaring ondersteuning biedt aan eigen gemeenschap en de professionals. Hij/zij beschikt over goede communicatie skills, inlevingsvermogen en werkt cultuursensitief. Sleutelpersonen zijn breder inzetbaar dan enkel als tolk. Ze kunnen problemen signaleren, voorlichtingen geven, bemiddelen en advies geven aan beide kanten.

Wilt u uw organisatie of gemeente toegankelijker en laagdrempeliger maken? Kunt u niet iedere burger bereiken voor wie uw dienst is bedoeld? Wij kunnen u helpen met het opzetten en opleiden van een groep sleutelpersonen.

Cultuurtolken & vertaaldiensten

Wij beschikken over een grote kring beëdigde tolken. Zij kunnen voor u tolken via de telefoon of door bij een gesprek aanwezig te zijn, zodat niet alleen het verbale, maar ook het non-verbale kan worden vertaald. Ook kunnen we hen inschakelen om teksten, flyers of brochures te vertalen. De meeste opdrachten die wij krijgen zijn in deze talen:

Cultural mediation

Wij bieden counselingstrajecten voor situaties met een complexe problematiek. Dit kan gaan over conflicten in de relationele sfeer, met de woningbouwvereniging, opvoedkwesties, communicatie met de school of een burenruzie. Vaak spelen in deze situaties cultuurverschillen een rol waardoor het lastiger wordt om samen tot een oplossing te komen. Wij beschikken over een netwerk van cultural mediators die we kunnen inzetten voor counseling en interventies bij crisissituaties, opvoedproblematiek, conflictbemiddeling en culturele verschillen. Vanuit Migration-Inc. streven we ernaar om de misverstanden te verminderen en om zo deze situaties in goede banen te leiden.

Aanvullende diensten

Scroll naar boven