Migration Inc.

Project

Het Corona Actiecomite Statushouders (CAS) had tijdens de coronacrisis een landelijke telefonische helpdesk opgezet specifiek gericht op statushouders in Nederland.

De telefonische helpdesk voorzag in informatiebehoefte en advies met betrekking tot COVID-19. Nieuwkomers konden terecht met vragen over symptomen, testen, quarantaine, vaccinatie en andere gerelateerde onderwerpen. Het doel was om nieuwkomers te voorzien van de juiste informatie en hen te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen om zichzelf en anderen te beschermen.

Het CAS begrijpt dat statushouders vaak te maken hebben met taalbarrières en culturele verschillen, waardoor het moeilijk kan zijn om de benodigde informatie te vinden en te begrijpen. Daarom was de helpdesk bemand door medewerkers die de taal en cultuur van de statushouders begrijpen. Op deze manier kunnen zij de informatie op een begrijpelijke manier overbrengen en eventuele misverstanden voorkomen.

Het CAS werkte nauw samen met relevante instanties en organisaties om ervoor te zorgen dat de helpdesk goed wordt opgezet en effectief kan functioneren.

De landelijke telefonische helpdesk van het Corona Actiecomite Statushouders is momenteel gesloten.

---
Scroll naar boven