Migration Inc.

Project

De Arbeidsmarktregio Achterhoek heeft Cultuur in Harmonie een jaar (pilot) opdracht gegeven om de inzet van sleutelpersonen te inventariseren en hiervoor een adequate structuur op te bouwen.

De gestelde doelen zijn:

  • inzichtelijk maken van (bestaande of nieuwe) sleutelpersonen
  • PR van sleutelpersonen in de Achterhoek
  • intervisiebijeenkomsten
  • organiseren van diverse trainingen en
  • het opstellen van advies en aanbevelingen voor de structurele inzet van deze onmisbare bruggenbouwers.

De 24 gemotiveerde sleutelpersonen zijn afkomstig uit 11 landen en hebben een diverse achtergrond, opleiding en werkervaring. De deelnemers van dit pilot project hebben de afgelopen maanden zes leerzame trainingen gevolgd die ze later in hun werkzaamheden zullen gebruiken.

---
Scroll naar boven